mộ một đao

    1 2

Mộ một đao hay còn có một cái tên khác mộ một mái, là loại mộ được thiết kế chỉ có 1 mái che.

Xây dựng mộ đá là một công việc thiêng liêng, do đó; nếu bạn xây dựng lung tung sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Hãy tìm một đơn vị uy tín để giúp đỡ nhé.