Lăng thờ

    1 2

Lăng thờ đá cũng là một dang mộ những được thiết kế đặc biệt theo kiểu lăng. Nếu như khu lăng mộ là một quần thể lăng gồm rất nhiều mộ đá và có lăng thờ chính; thì lăng thờ chỉ có một.

Lăng thờ đá có mẫu mã đa dạng. Tại cơ sở đá Tuyên Mai, lăng thờ đá có giá cả rất phải chăng.